top of page

เปิดรับสมัครแล้ว

หลักสูตรศัลยกรรมตา Full Option (Observation)

1698898844419.jpg

ศัลยแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศัลยกรรม ILAC ประเทศเกาหลีใต้

มีความเชี่ยวชาญการศัลยกรรมตาโดยเฉพาะ และมีประสบการณ์เป็นศัลยแพทย์ดูแลเคสศัลยกรรมตาแก้ไข จึงมีความเชี่ยวชาญและแม่นยำสูง

ศัลยแพทย์โกยองอิล

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติและชื่อเสียงของผู้สอน

 • เชี่ยวชาญแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาล CMC Seoul

 • ศาสตราจารย์พิเศษประจำโรงพยาบาล CMC Seoul

 • สมาชิกประจาสมาคมศัลยกรรมแห่งเกาหลี

 • สมาชิกประจาสมาคมศัลยกรรมความงามแห่งเกาหลี

 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรรมแห่งเกาหลี เฉพาะทางตา

 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรรมแห่งเกาหลี เฉพาะทางจมูก

 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรรมแห่งเกาหลี เฉพาะทางใจมัน

 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรรมแห่งเกาหลี เฉพาะทางชะลอวัย

 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรรมแห่งเกาหลี เฉพาะทางด้านใบหน้า

 • อดีตแพทย์ประจาโรงพยาบาลรูบี้

รายละเอียดการเทรนนิ่ง

1698899861155.jpg

*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Marble

ผลงานคุณหมอ

รีวิวศัลยกรรมตา

สถานที่สอน ILAC PLASTIC SURGERY

 • ห้องผ่าตัดมาตรฐานสูง

 • ​เครื่องมือทันสมัย อุปกรณ์ครบ

 • ได้รับใบรับรองการเทรนนิ่งศัลยกรรมศัลยกรรมตา Full Option (Observation) โดย ILAC PLASTIC SURGERY ประเทศเกาหลีใต้