top of page
วิวบนดาดฟ้าตึก

รีวิวจากแพทย์

ประสบการณ์แพทย์ที่ผ่านการอบรมจากโรงพยาบาลและสถาบัน ณ ประเทศเกาหลีใต้

วิดีโอ จากแพทย์แชร์ประสบการณ์เทรนนิ่ง

วิดีโอ จากแพทย์แชร์ประสบการณ์เทรนนิ่ง

วิดีโอ จากแพทย์แชร์ประสบการณ์เทรนนิ่ง
ค้นหาวิดีโอ...
รีวิวจาก อาจารย์แพทย์ "คุณหมอกันต์" ไปเทรนนิ่งที่เกาหลี

รีวิวจาก อาจารย์แพทย์ "คุณหมอกันต์" ไปเทรนนิ่งที่เกาหลี

02:40
เล่นวิดีโอ
รีวิวหลักสูตร Eye Surgery

รีวิวหลักสูตร Eye Surgery

01:31
เล่นวิดีโอ
ประสบการณ์เทรนนิ่ง Filler & Botox

ประสบการณ์เทรนนิ่ง Filler & Botox

01:18
เล่นวิดีโอ
bottom of page